Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S10 Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 27 (96 %) Učebna: B2 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá7x26.9 %
dobrá13x50 %
průměrná5x19.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x3.8 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano13x50 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x7.7 %
přiměrěné20x76.9 %
nízké2x7.7 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.72
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.11
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano13x50 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x15.4 %
žena22x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.2x7.7 %
Nmgr.24x92.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé23x92 %
opakovaně2x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x15.4 %
nadprůměrné10x38.5 %
průměrné12x46.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.31
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x23.1 %
průměrný16x61.5 %
nízký4x15.4 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x7.7 %
průměrný17x65.4 %
nízký7x26.9 %
průměr 2.19
Vybrat jiný předmět