Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P573 Obnovitelné zdroje energie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 44 (32 %) Učebna: VP Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x28.6 %
průměrná7x50 %
špatná3x21.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Sládek Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.54
Sládek Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Sládek Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x50 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.46
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne9x64.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.75

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x64.3 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x21.4 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x21.4 %
průměrný10x71.4 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x7.1 %
průměrný10x71.4 %
nízký3x21.4 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět