Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P652 Obecná a fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 10 / 46 (22 %) Učebna: CH8 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá2x20 %
dobrá6x60 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké6x60 %
přiměrěné2x20 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.25

Vyučující

Riesová Martina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Riesová Martina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Riesová Martina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x55.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž0x0 %
žena10x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x40 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné5x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.1
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x10 %
průměrný9x90 %
nízký0x0 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x10 %
průměrný8x80 %
nízký1x10 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět