Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P65 Obecná a fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 19 / 46 (41 %) Učebna: CH3 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x31.6 %
dobrá11x57.9 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano15x78.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké9x47.4 %
přiměrěné9x47.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Kalíková Květa ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 2.33
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Kalíková Květa je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.67
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.5
Kalíková Květa je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x15.8 %
žena16x84.2 %
průměr 1.84
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x5.3 %
průměrný17x89.5 %
nízký1x5.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x31.6 %
průměrný12x63.2 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět