Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS720P51 O původu přírodních věd

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 35 / 214 (16 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá14x40 %
dobrá15x42.9 %
průměrná6x17.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne14x40 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano14x40 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x31.4 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x2.9 %
přiměrěné28x80 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 2

Vyučující

Kleisner Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.61
Kočandrle Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne11x33.3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 2.24
Hermann Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x21.9 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne16x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 2.3
Kleisner Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.21
Kočandrle Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.37
Hermann Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.26
Kleisner Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x97.1 %
průměr 1
Kočandrle Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x100 %
Hermann Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano34x97.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x17.1 %
žena29x82.9 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%18x51.4 %
75 – 50%12x34.3 %
50 – 25%3x8.6 %
méně než 25%2x5.7 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré6x17.1 %
nadprůměrné5x14.3 %
průměrné24x68.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x22.9 %
průměrný22x62.9 %
nízký5x14.3 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký8x22.9 %
průměrný24x68.6 %
nízký3x8.6 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět