Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P46 Morfologie živočichů

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 71 / 273 (26 %) Učebna: VG Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá18x25.7 %
dobrá32x45.7 %
průměrná17x24.3 %
špatná2x2.9 %
velmi špatná1x1.4 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano25x35.2 %
spíše ano36x50.7 %
spíše ne8x11.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.8 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano53x74.6 %
spíše ano15x21.1 %
spíše ne2x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano32x45.1 %
spíše ano22x31 %
spíše ne6x8.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x15.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano17x24.3 %
spíše ano28x40 %
spíše ne6x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x27.1 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké22x31 %
přiměrěné32x45.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit17x23.9 %
průměr 1.59

Vyučující

Němec Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x18.3 %
spíše ano25x35.2 %
spíše ne28x39.4 %
rozhodně ne4x5.6 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 2.33
Černý Robert ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano25x35.7 %
spíše ano37x52.9 %
spíše ne7x10 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Němec Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano41x57.7 %
spíše ano25x35.2 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x5.6 %
průměr 1.4
Černý Robert je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano47x67.1 %
spíše ano22x31.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 1.32
Němec Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x1.4 %
spíše ano1x1.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit69x97.2 %
průměr 1.5
Černý Robert je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x4.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit66x95.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano27x38 %
spíše ano32x45.1 %
spíše ne10x14.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.8 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano68x95.8 %
spíše ano3x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano37x52.1 %
spíše ano28x39.4 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž14x19.7 %
žena57x80.3 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.70x98.6 %
Nmgr.1x1.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.01
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé70x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%45x63.4 %
75 – 50%23x32.4 %
50 – 25%2x2.8 %
méně než 25%1x1.4 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x5.6 %
nadprůměrné15x21.1 %
průměrné50x70.4 %
podprůměrné2x2.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký20x28.2 %
průměrný44x62 %
nízký7x9.9 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký16x22.5 %
průměrný39x54.9 %
nízký16x22.5 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět