Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P47 Mezinárodní migrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 26 (50 %) Učebna: LR Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x30.8 %
dobrá4x30.8 %
průměrná5x38.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x92.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%7x53.8 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%2x15.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné7x53.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x30.8 %
průměrný8x61.5 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět