Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140S79 Metody v molekulární a buněčné biologii

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 33 (39 %) Učebna: B8 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá5x38.5 %
dobrá6x46.2 %
průměrná2x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.89

Vyučující

Čáp Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Harant Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 2
Holoubek Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 2.14
Čáp Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.08
Harant Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1
Holoubek Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1
Čáp Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1
Harant Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x100 %
Holoubek Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%8x61.5 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné6x46.2 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x16.7 %
průměrný10x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět