Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01Z4 Metody v SG I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 73 (18 %) Učebna: Z1 Termín: Po,18:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá8x61.5 %
průměrná2x15.4 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x38.5 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Vyučující

Koropecká Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Koropecká Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Koropecká Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x76.9 %
žena3x23.1 %
průměr 1.23
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x7.7 %
průměrný6x46.2 %
nízký6x46.2 %
průměr 2.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x38.5 %
průměrný7x53.8 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět