Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01Z3 Metody v SG I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 73 (19 %) Učebna: LR Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá8x57.1 %
průměrná3x21.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62

Vyučující

Jaroš Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Jaroš Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Jaroš Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné7x50 %
průměrné5x35.7 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký8x57.1 %
průměrný6x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět