Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P60U Meteorologie a klimatologie, hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 32 / 44 (73 %) Učebna: VG Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x25.8 %
dobrá19x61.3 %
průměrná4x12.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.87
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano19x61.3 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano9x29 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x32.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké7x22.6 %
přiměrěné22x71 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.76

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Müller Miloslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne13x40.6 %
rozhodně ne4x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Huth Radan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano18x56.3 %
spíše ne8x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 2.1
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Müller Miloslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Huth Radan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x31.3 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.9
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x12.5 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x62.5 %
průměr 1.92
Müller Miloslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x68.8 %
průměr 1.6
Huth Radan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x68.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano16x51.6 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne2x6.5 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž21x65.6 %
žena11x34.4 %
průměr 1.34
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé29x90.6 %
opakovaně3x9.4 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%23x71.9 %
75 – 50%9x28.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x12.5 %
nadprůměrné8x25 %
průměrné18x56.3 %
podprůměrné1x3.1 %
špatné1x3.1 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký18x56.3 %
průměrný14x43.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký9x28.1 %
průměrný23x71.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět