Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P561 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 103 (22 %) Učebna: D Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá12x52.2 %
průměrná5x21.7 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x17.4 %
přiměrěné14x60.9 %
nízké2x8.7 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.9

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.32
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.55
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x69.6 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž11x47.8 %
žena12x52.2 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%18x78.3 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x8.7 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné2x8.7 %
špatné1x4.3 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x17.4 %
průměrný13x56.5 %
nízký6x26.1 %
průměr 2.09
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký7x30.4 %
průměrný13x56.5 %
nízký3x13 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět