Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P55 Matematika B2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 9 / 51 (18 %) Učebna: M Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá4x44.4 %
průměrná3x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x22.2 %
přiměrěné6x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.89
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.8x88.9 %
Nmgr.1x11.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé5x55.6 %
opakovaně4x44.4 %
průměr 1.44
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%6x66.7 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x11.1 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné6x66.7 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný5x55.6 %
nízký4x44.4 %
průměr 2.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x11.1 %
průměrný4x44.4 %
nízký4x44.4 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět