Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P532 Matematika A2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 24 / 78 (31 %) Učebna: CH5 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá19x79.2 %
dobrá5x20.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x16.7 %
přiměrěné20x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.18
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.13
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 1.12
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž15x62.5 %
žena9x37.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.1x4.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%17x70.8 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%2x8.3 %
méně než 25%2x8.3 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré6x25 %
nadprůměrné6x25 %
průměrné11x45.8 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.29
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký13x56.5 %
průměrný9x39.1 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký15x62.5 %
průměrný8x33.3 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět