Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P05 Matematická statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 7 / 72 (10 %) Učebna: CH1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná5x71.4 %
špatná2x28.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Hlávka Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne2x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Hlávka Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67
Hlávka Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x42.9 %
žena4x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%3x42.9 %
75 – 50%3x42.9 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x28.6 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné4x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.29
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný4x57.1 %
nízký3x42.9 %
průměr 2.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x28.6 %
průměrný2x28.6 %
nízký3x42.9 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět