Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P50 Management biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 20 (85 %) Učebna: CH5 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá5x29.4 %
dobrá11x64.7 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné13x76.5 %
nízké2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.06

Vyučující

Bořek Dohalská Lucie - garant ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Bořek Dohalská Lucie - garant je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Bořek Dohalská Lucie - garant je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.41
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký13x76.5 %
průměrný4x23.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký8x47.1 %
průměrný8x47.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět