Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P19B Klinická a analytická biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 30 / 72 (42 %) Učebna: CH2 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá27x90 %
dobrá2x6.7 %
průměrná1x3.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano6x20 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké11x36.7 %
přiměrěné18x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.62

Vyučující

Martínková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Martínková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Martínková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x43.3 %
průměr 1.35
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x20 %
žena24x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.26x86.7 %
Nmgr.4x13.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé28x93.3 %
opakovaně2x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%26x86.7 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.3 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné6x20 %
průměrné19x63.3 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký20x66.7 %
průměrný9x30 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký20x66.7 %
průměrný9x30 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.37
Vybrat jiný předmět