Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P34 Globální koncepce ochrany ŽP

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 21 (81 %) Učebna: B14 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x43.8 %
průměrná6x37.5 %
špatná3x18.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne4x23.5 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 2

Vyučující

Moldan Bedřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.67
Moldan Bedřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.83
Moldan Bedřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.31
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.13

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x35.3 %
žena11x64.7 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.17x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x52.9 %
75 – 50%5x29.4 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré7x41.2 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné6x35.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 1.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x11.8 %
průměrný12x70.6 %
nízký3x17.6 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný9x52.9 %
nízký8x47.1 %
průměr 2.47
Vybrat jiný předmět