Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P02MA Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 20 / 56 (36 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x40 %
dobrá11x55 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano5x25 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké8x40 %
přiměrěné11x55 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano14x70 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.21
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.24
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé18x90 %
opakovaně2x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%18x90 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné15x78.9 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x5 %
průměrný16x80 %
nízký3x15 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký7x35 %
průměrný12x60 %
nízký1x5 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět