Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P02M Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 18 / 56 (32 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá9x50 %
dobrá6x33.3 %
průměrná3x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké9x50 %
přiměrěné7x38.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.44

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.19
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé15x83.3 %
opakovaně3x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%14x77.8 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné15x83.3 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné1x5.6 %
průměr 3.06
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x16.7 %
průměrný12x66.7 %
nízký3x16.7 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x33.3 %
průměrný8x44.4 %
nízký4x22.2 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět