Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P58 Fyzika pro geografy

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 27 (48 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x46.2 %
dobrá5x38.5 %
průměrná1x7.7 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne4x30.8 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 3.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 2.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 3.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž11x84.6 %
žena2x15.4 %
průměr 1.15
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné7x53.8 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x30.8 %
průměrný7x53.8 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x30.8 %
průměrný5x38.5 %
nízký4x30.8 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět