Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG452P04G Fyzika Země

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 15 / 65 (23 %) Učebna: M Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x26.7 %
dobrá7x46.7 %
průměrná3x20 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.91

Vyučující

Fisher Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Blecha Vratislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne5x35.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.86
Kletetschka Günther ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Fisher Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Blecha Vratislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Kletetschka Günther je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Fisher Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 2
Blecha Vratislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 2.25
Kletetschka Günther je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x53.3 %
žena7x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x60 %
75 – 50%6x40 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné1x6.7 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x46.7 %
průměrný5x33.3 %
nízký3x20 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x26.7 %
průměrný10x66.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět