Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P24 Fyzika

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 3 / 33 (9 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x33.3 %
dobrá0x0 %
průměrná2x66.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x33.3 %
přiměrěné2x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

Limpouchová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne1x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Limpouchová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Limpouchová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž0x0 %
žena3x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.3x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé3x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%2x66.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x33.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x66.7 %
průměrné1x33.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný3x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný3x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět