Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFPL302 Fyzika I pro biochemii

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 65 (40 %) Učebna: F1 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x23.1 %
dobrá13x50 %
průměrná6x23.1 %
špatná1x3.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne8x30.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano13x50 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 2.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 2.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x19.2 %
přiměrěné19x73.1 %
nízké2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Vyučující

Málek Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne12x46.2 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 2.48
Málek Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.57
Málek Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x76.9 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano13x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.63

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x46.2 %
žena14x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%22x84.6 %
75 – 50%2x7.7 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné2x7.7 %
průměrné15x57.7 %
podprůměrné6x23.1 %
špatné2x7.7 %
průměr 3.23
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x3.8 %
průměrný16x61.5 %
nízký9x34.6 %
průměr 2.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký3x11.5 %
průměrný21x80.8 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět