Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P341 Fyzika I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 11 / 36 (31 %) Učebna: CH8 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x27.3 %
dobrá5x45.5 %
průměrná2x18.2 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké6x54.5 %
přiměrěné3x27.3 %
nízké2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

Limpouchová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Limpouchová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Limpouchová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné2x18.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x54.5 %
průměrný2x18.2 %
nízký3x27.3 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x18.2 %
průměrný7x63.6 %
nízký2x18.2 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět