Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P373 Evoluce života

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 25 / 153 (16 %) Učebna: B3 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá10x41.7 %
dobrá9x37.5 %
průměrná5x20.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano9x36 %
spíše ne8x32 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 2.09
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano3x12 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano6x24 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x52 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x52 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x48 %
průměr 2

Vyučující

Markoš Anton ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano10x40 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.75
Markoš Anton je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.17
Markoš Anton je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x64 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano11x44 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano12x48 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x40 %
žena15x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%12x48 %
75 – 50%5x20 %
50 – 25%6x24 %
méně než 25%2x8 %
průměr 1.92
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné7x28 %
průměrné14x56 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x28 %
průměrný16x64 %
nízký2x8 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x24 %
průměrný11x44 %
nízký8x32 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět