Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P83 Environmentální informatika

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 19 / 30 (63 %) Učebna: B12 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá9x47.4 %
dobrá6x31.6 %
průměrná4x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x89.5 %
nízké2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11

Vyučující

Matějíček Luboš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Matějíček Luboš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.11
Matějíček Luboš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x21.1 %
žena15x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné3x15.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x21.1 %
průměrný13x68.4 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x21.1 %
průměrný12x63.2 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět