Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P84 Energie-příroda a společnost

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 5 / 21 (24 %) Učebna: B12 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá1x20 %
průměrná2x40 %
špatná2x40 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x80 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x60 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x20 %
přiměrěné4x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Matějíček Luboš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Přibil Rudolf ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x20 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne2x40 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.2
Matějíček Luboš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Přibil Rudolf je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano3x60 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Matějíček Luboš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 1
Přibil Rudolf je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x80 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x60 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x60 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x40 %
žena3x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%1x20 %
75 – 50%2x40 %
50 – 25%2x40 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné5x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný5x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný2x40 %
nízký3x60 %
průměr 2.6
Vybrat jiný předmět