Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P07 Ekologie živočichů

Katedra ekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 27 / 123 (22 %) Učebna: B7 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá17x63 %
dobrá9x33.3 %
průměrná1x3.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x3.7 %
přiměrěné20x74.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 1.95

Vyučující

Storch David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Kratochvíl Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Storch David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.31
Kratochvíl Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.15
Storch David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x88.9 %
průměr 1.67
Kratochvíl Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x85.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x29.6 %
žena19x70.4 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%20x74.1 %
75 – 50%5x18.5 %
50 – 25%2x7.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x14.8 %
nadprůměrné6x22.2 %
průměrné16x59.3 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký11x40.7 %
průměrný15x55.6 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký9x33.3 %
průměrný17x63 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět