Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P81 Ekofyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 25 (56 %) Učebna: B3 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá7x50 %
dobrá5x35.7 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2

Vyučující

Vybíral Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Stopka Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Starostová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Vybíral Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Stopka Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Starostová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Vybíral Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.25
Stopka Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 2
Starostová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano10x71.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.77

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%10x71.4 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x50 %
průměrný7x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x42.9 %
průměrný6x42.9 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět