Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07B Demografická analýza II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 74 (18 %) Učebna: VG Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá5x38.5 %
dobrá7x53.8 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Vyučující

Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.12x92.3 %
Nmgr.1x7.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé10x76.9 %
opakovaně3x23.1 %
průměr 1.23
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x61.5 %
průměrný4x30.8 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x46.2 %
průměrný6x46.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět