Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260C02M2 Cvičení z fyzikální chemie II

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 42 (40 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x47.1 %
dobrá8x47.1 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.31
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké7x41.2 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé15x88.2 %
opakovaně2x11.8 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné12x75 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x5.9 %
průměrný13x76.5 %
nízký3x17.6 %
průměr 2.12
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x35.3 %
průměrný10x58.8 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět