Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C23 Cvičení z biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 12 / 50 (24 %) Učebna: CH4 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá6x50 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x25 %
přiměrěné5x41.7 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.78

Vyučující

Bořek Dohalská Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Bořek Dohalská Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Bořek Dohalská Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé11x91.7 %
opakovaně1x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné6x50 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné1x8.3 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x8.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký4x33.3 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x50 %
průměrný4x33.3 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět