Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C76 Cviceni z organické chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 46 / 98 (47 %) Učebna: CH1 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá17x37 %
dobrá22x47.8 %
průměrná5x10.9 %
špatná2x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano21x45.7 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne3x6.5 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano32x69.6 %
spíše ano11x23.9 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano28x60.9 %
spíše ano11x23.9 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano16x34.8 %
spíše ano21x45.7 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x15.2 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké16x34.8 %
přiměrěné25x54.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x10.9 %
průměr 1.61

Vyučující

Machara Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x28.3 %
spíše ano24x52.2 %
spíše ne8x17.4 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Machara Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano33x71.7 %
spíše ano13x28.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Machara Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano11x23.9 %
spíše ano5x10.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x65.2 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano26x56.5 %
spíše ano19x41.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano46x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano22x47.8 %
spíše ano17x37 %
spíše ne6x13 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž9x19.6 %
žena37x80.4 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.45x97.8 %
Nmgr.1x2.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé46x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%35x76.1 %
75 – 50%10x21.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x2.2 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x4.3 %
nadprůměrné5x10.9 %
průměrné35x76.1 %
podprůměrné4x8.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x17.4 %
průměrný36x78.3 %
nízký2x4.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký19x41.3 %
průměrný25x54.3 %
nízký2x4.3 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět