Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760AS4 Cizí jazyk I (odborný)

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 6 / 86 (7 %) Učebna: H1 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x16.7 %
dobrá4x66.7 %
průměrná1x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x83.3 %
přiměrěné1x16.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Vyučující

Doehring Kathryn Agrell ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Doehring Kathryn Agrell je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Doehring Kathryn Agrell je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x33.3 %
žena4x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%6x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x33.3 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x33.3 %
průměrný4x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný6x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět