Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760AGC Cizí jazyk I (obecný)

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 11 / 65 (17 %) Učebna: H3 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x54.5 %
dobrá4x36.4 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x27.3 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.67

Vyučující

Maed Sarah Louise ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Maed Sarah Louise je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Maed Sarah Louise je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x18.2 %
žena9x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%4x36.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné1x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x63.6 %
průměrný4x36.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x9.1 %
průměrný10x90.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět