Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P20 Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 35 / 106 (33 %) Učebna: B14 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá28x80 %
dobrá7x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano25x71.4 %
spíše ano9x25.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano17x48.6 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x20 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano12x34.3 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x20 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x8.6 %
přiměrěné27x77.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 1.9

Vyučující

Suda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Suda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano34x97.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Suda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x88.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano31x88.6 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano30x85.7 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano25x71.4 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž7x20 %
žena28x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.34x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé32x91.4 %
opakovaně3x8.6 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%26x74.3 %
75 – 50%8x22.9 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x11.4 %
nadprůměrné8x22.9 %
průměrné23x65.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký18x51.4 %
průměrný16x45.7 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.51
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký17x48.6 %
průměrný18x51.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.51
Vybrat jiný předmět