Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P75 Aplikovaná hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 15 / 30 (50 %) Učebna: LR Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá10x71.4 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné7x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.58

Vyučující

Jeníček Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Daňhelka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57
Jeníček Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Daňhelka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.31
Jeníček Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.57
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 2.14
Daňhelka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.1x6.7 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x86.7 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x46.7 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký5x33.3 %
průměrný8x53.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký8x53.3 %
průměrný6x40 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět