Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P106 Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 24 (71 %) Učebna: K1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x5.9 %
dobrá3x17.6 %
průměrná13x76.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne5x29.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 2.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné15x88.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94

Vyučující

Ouředníček Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.36
Kupková Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.58
Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Ouředníček Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.8
Kupková Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.73
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Ouředníček Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.67
Kupková Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1.63
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.53
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne11x64.7 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.76
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.17x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x35.3 %
průměrný9x52.9 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x5.9 %
průměrný7x41.2 %
nízký9x52.9 %
průměr 2.47
Vybrat jiný předmět