Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21BB Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 11 / 91 (12 %) Učebna: CH5 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá7x63.6 %
dobrá4x36.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x18.2 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké1x9.1 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.89

Vyučující

Vojtíšek Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Vojtíšek Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vojtíšek Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.9x81.8 %
Nmgr.2x18.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé7x63.6 %
opakovaně4x36.4 %
průměr 1.36
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x81.8 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné7x63.6 %
podprůměrné2x18.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.91
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x27.3 %
průměrný6x54.5 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x54.5 %
průměrný5x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Vybrat jiný předmět