Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC240P21B Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 21 / 91 (23 %) Učebna: CH1 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá5x23.8 %
dobrá6x28.6 %
průměrná7x33.3 %
špatná3x14.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2.05
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké9x42.9 %
přiměrěné11x52.4 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Vyučující

Hermann Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano4x20 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Hermann Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.6
Hermann Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž11x52.4 %
žena10x47.6 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x76.2 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x19 %
průměrný15x71.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký7x33.3 %
průměrný10x47.6 %
nízký4x19 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět