Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P57A Anorganická chemie II (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 9 / 62 (15 %) Učebna: CH4 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá4x44.4 %
průměrná3x33.3 %
špatná1x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x22.2 %
přiměrěné6x66.7 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Vyučující

Semler Miloslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.63
Semler Miloslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2
Semler Miloslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x66.7 %
žena3x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%6x66.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%1x11.1 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x22.2 %
nadprůměrné1x11.1 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x11.1 %
průměrný6x66.7 %
nízký2x22.2 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x11.1 %
průměrný6x66.7 %
nízký2x22.2 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět