Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P19 Biotechnologie

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Z; 3 kr.
Respondentů: 23 / 44 (52 %) Učebna: B2P Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x52.2 %
dobrá10x43.5 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne5x21.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x43.5 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné16x69.6 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.95

Vyučující

Fisher Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.35
Švecová Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.52
J. Kutmonová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Fisher Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.11
Švecová Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.16
J. Kutmonová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Fisher Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x90.9 %
průměr 1.5
Švecová Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x81.8 %
průměr 1.75
J. Kutmonová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x65.2 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%2x8.7 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x43.5 %
průměrný13x56.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x30.4 %
průměrný16x69.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět