Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P31 Biologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 111 / 326 (34 %) Učebna: VG Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá64x57.7 %
dobrá40x36 %
průměrná6x5.4 %
špatná1x0.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano91x82 %
spíše ano15x13.5 %
spíše ne2x1.8 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano74x66.7 %
spíše ano27x24.3 %
spíše ne8x7.2 %
rozhodně ne2x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano61x55.5 %
spíše ano36x32.7 %
spíše ne6x5.5 %
rozhodně ne3x2.7 %
nemohu posoudit4x3.6 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano52x47.7 %
spíše ano36x33 %
spíše ne9x8.3 %
rozhodně ne3x2.8 %
nemohu posoudit9x8.3 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké26x23.4 %
přiměrěné71x64 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit14x12.6 %
průměr 1.73

Vyučující

Půta František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x13.9 %
spíše ano40x37 %
spíše ne39x36.1 %
rozhodně ne13x12 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 2.47
Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano63x58.9 %
spíše ano36x33.6 %
spíše ne8x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Motlová Lucia ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano89x82.4 %
spíše ano18x16.7 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Půta František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano72x66.1 %
spíše ano33x30.3 %
spíše ne2x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 1.35
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano98x89.9 %
spíše ano8x7.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x2.8 %
průměr 1.08
Motlová Lucia je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano100x91.7 %
spíše ano7x6.4 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.08
Půta František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x15.6 %
spíše ano7x6.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit85x78 %
průměr 1.29
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x19.3 %
spíše ano5x4.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit83x76.1 %
průměr 1.19
Motlová Lucia je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x18.3 %
spíše ano6x5.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit83x76.1 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano62x56.4 %
spíše ano43x39.1 %
spíše ne5x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano107x97.3 %
spíše ano1x0.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano94x85.5 %
spíše ano12x10.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x3.6 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž30x27 %
žena81x73 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.106x96.4 %
Nmgr.4x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé111x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%85x76.6 %
75 – 50%15x13.5 %
50 – 25%11x9.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré10x9 %
nadprůměrné30x27 %
průměrné68x61.3 %
podprůměrné3x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký60x54.1 %
průměrný46x41.4 %
nízký5x4.5 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký47x43.9 %
průměrný50x46.7 %
nízký10x9.3 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět