Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150C28 Biologie buňky - praktická cvičení

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 79 / 277 (29 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá49x62.8 %
dobrá24x30.8 %
průměrná4x5.1 %
špatná1x1.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano54x69.2 %
spíše ano19x24.4 %
spíše ne4x5.1 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano62x81.6 %
spíše ano13x17.1 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano41x53.2 %
spíše ano21x27.3 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x16.9 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano32x41.6 %
spíše ano18x23.4 %
spíše ne3x3.9 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit23x29.9 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké11x14.3 %
přiměrěné54x70.1 %
nízké10x13 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.99

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano44x81.5 %
spíše ano3x5.6 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit5x9.3 %
průměr 1.16
Libusová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x72.2 %
spíše ano9x16.7 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit4x7.4 %
průměr 1.28
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x81.1 %
spíše ano4x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x11.3 %
průměr 1.09
Libusová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x79.6 %
spíše ano7x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.4 %
průměr 1.14
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x24.1 %
spíše ano4x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x68.5 %
průměr 1.24
Libusová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x30.9 %
spíše ano4x7.3 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x60 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano52x65.8 %
spíše ano21x26.6 %
spíše ne5x6.3 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano78x98.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano72x91.1 %
spíše ano5x6.3 %
spíše ne2x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž21x26.6 %
žena58x73.4 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.77x97.5 %
Nmgr.2x2.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé78x98.7 %
opakovaně1x1.3 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%78x98.7 %
75 – 50%1x1.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.01
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré5x6.3 %
nadprůměrné18x22.8 %
průměrné53x67.1 %
podprůměrné3x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký50x63.3 %
průměrný26x32.9 %
nízký3x3.8 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký41x52.6 %
průměrný31x39.7 %
nízký6x7.7 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět