Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P441 Biofyzikální chemie I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Zk; 6 kr.
Respondentů: 6 / 55 (11 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x16.7 %
dobrá2x33.3 %
průměrná2x33.3 %
špatná1x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x16.7 %
přiměrěné4x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.8

Vyučující

Kacířová Miroslava ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne3x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Kacířová Miroslava je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kacířová Miroslava je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x33.3 %
žena4x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x50 %
Nmgr.3x50 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé5x83.3 %
opakovaně1x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%3x50 %
75 – 50%2x33.3 %
50 – 25%1x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x33.3 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné3x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.17
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x50 %
průměrný3x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x16.7 %
průměrný4x66.7 %
nízký1x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět