Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P03B Biochemie II

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/1 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 9 / 26 (35 %) Učebna: CH3 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x44.4 %
dobrá2x22.2 %
průměrná3x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.88
Konvalinka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.25
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Konvalinka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 1.5
Konvalinka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x22.2 %
žena7x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%1x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x44.4 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x55.6 %
průměrný4x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x11.1 %
průměrný7x77.8 %
nízký1x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět