Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40BC Biochemie II (kata)

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 16 / 44 (36 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá6x37.5 %
průměrná6x37.5 %
špatná3x18.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x25 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.73

Vyučující

Liberda Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.13
Liberda Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Liberda Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x68.8 %
75 – 50%4x25 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné1x6.3 %
průměrné13x81.3 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x6.3 %
průměrný12x75 %
nízký3x18.8 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x6.3 %
průměrný9x56.3 %
nízký6x37.5 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět