Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P27 Aplikovaná krajinná ekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 36 (53 %) Učebna: Z1 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x10.5 %
dobrá9x47.4 %
průměrná8x42.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x78.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2

Vyučující

Lipský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne11x57.9 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.74
Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Lipský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Lipský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 2
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x47.4 %
žena10x52.6 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x5.3 %
Nmgr.18x94.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%6x31.6 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%4x21.1 %
méně než 25%3x15.8 %
průměr 2.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x31.6 %
průměrný10x52.6 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x10.5 %
průměrný10x52.6 %
nízký7x36.8 %
průměr 2.26
Vybrat jiný předmět