Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P29A Anorganická chemie

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 48 (27 %) Učebna: CH4 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x30.8 %
dobrá4x30.8 %
průměrná4x30.8 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.83

Vyučující

Pniok Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.69
Pniok Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.25
Pniok Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x61.5 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné1x7.7 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné2x15.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x7.7 %
průměrný9x69.2 %
nízký3x23.1 %
průměr 2.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x23.1 %
průměrný7x53.8 %
nízký3x23.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět